Novosti

EuM agrotec strojevi

EuM agrotec Sternkracker priključci

Višenamjenski Sternkrackeri, frontalno – vučni sistem oruđa za obradu tla u ratarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji.

Obradom bez okretanja plugom, zemlja se miješa, drobi i rahli, a to se događa zbog malog razmaka ježastih valjaka i velikog broja okretaja valjaka, kao i dubinskog podešavanja zadnjeg manjeg valjka.